FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
गै. स. स. निर्देशिका संशोधन 07/11/2024 - 12:05 PDF icon गै.स.सं.निर्देशिका संशोधन.pdf
बिद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण कार्यविधि, २०७६ (प्रथम संशोधन ) २०८० 05/12/2024 - 15:16 PDF icon बिद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण कार्यविधि, २०७६ (प्रथम संशोधन ) २०८०.pdf
भरतपुर महानगरपालिका व्यवहारिक शुक्रवार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८० 05/12/2024 - 15:11 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका व्यवहारिक शुक्रवार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८०.pdf
भरतपुर महानगरपालिका युवा स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि ,२०८०(प्रथम संशोधन २०८०) 03/06/2024 - 10:38 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका युवा स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि , २०८०(प्रथम संशोधन २०८०).pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ (प्रथम संशोधन ऐन,२०८०) 01/26/2024 - 12:48 PDF icon सार्वजनिक निजी साझेदारी संशोधन फाइनल - Copy.pdf
भरतपुर महानगर छात्रवृत्ति वितरण मापदण्ड-२०८० 01/04/2024 - 15:35 PDF icon 8 छात्रवृत्ति २०८० 234.pdf
भरतपुर महानगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ 01/04/2024 - 11:55 PDF icon 9 करारममा प्राविधक कर्मचारी व्यवस्थापन.pdf
भरतपुर महानगरपालिका घर जग्गा बहालकर सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० 12/18/2023 - 14:40 PDF icon 5 घरजग्गा बहाल कर सम्बन्धी कार्यबिधि २०८० Setting (1).pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० 12/18/2023 - 14:37 PDF icon ब्यवसाय कर.pdf
सम्पत्ति तथा भूमी कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० 12/18/2023 - 14:30 PDF icon सम्पत्ति तथा भूमी कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ईडिट.pdf

Pages