FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
भरतपुर महानगरपालिका नगर खेलकुद विकास कार्यविधि, २०७८ (प्रथम संशोधन) २०८० 06/08/2023 - 10:53 PDF icon खेलकुद संशोधन राजपत्रको लागि.pdf
भरतपुर महानगरपालिका पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८० 06/08/2023 - 10:50 PDF icon पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
भरतपुर महानगर मातहत सञ्चालन हुने आयोजनाको बहुवर्षिय ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० 05/23/2023 - 16:18 PDF icon बहुवार्षीय.pdf
भरतपुर महानगरपालिका वातावरण मैत्री वडा घोषणा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० 05/23/2023 - 16:10 PDF icon वातावरण मैत्री.pdf
भरतपुर महानगर प्रज्ञा-प्रतिष्ठान मान-सम्मान, पुरस्कार तथा स्रष्टा प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७९ 03/21/2023 - 10:47 PDF icon भरतपुर महानगर प्रज्ञा-प्रतिष्ठान मान-सम्मान, _20230321_0001.pdf
सामाजिक संस्थालाई दिइने कार्यक्रम सञ्चालन अनुदान कार्यविधि, २०७९ 03/21/2023 - 10:39 PDF icon सामाजिक संस्थालाई दिइने कार्यक्रम संचालन अनुदान कार्यविधि, २०७९_20230205_0001.pdf
खेलकुद विकासका लागि सहयोग तथा खेलसँग आवद्ध संस्थालाई सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ 03/21/2023 - 10:31 PDF icon खेलकुद विकासका लागि सहयोग तथा खेलसँग आवद्ध _20230321_0001.pdf
भरतपुर महानगरपालिका छोरी जीवन बीमा गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ 03/21/2023 - 10:25 PDF icon छोरी जीवन बीमा गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९_20230321_0001.pdf
भरतपुर महानगरपालिका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा गणित प्रयोगशाला व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७९ 03/09/2023 - 13:12 PDF icon सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा गणित प्रयोगशाला व्यवस्थापन मापदण्ड_20230309_0001.pdf
भरतपुर महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ (तेस्रो संशोधन २०७९) 03/09/2023 - 13:04 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ (तेस्रो संशोधन)_20230309_0001.pdf

Pages