FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
भरतपुर महानगरपालिका युवा स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि ,२०८०(प्रथम संशोधन २०८०) 03/06/2024 - 10:38 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका युवा स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि , २०८०(प्रथम संशोधन २०८०).pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ (प्रथम संशोधन ऐन,२०८०) 01/26/2024 - 12:48 PDF icon सार्वजनिक निजी साझेदारी संशोधन फाइनल - Copy.pdf
भरतपुर महानगर छात्रवृत्ति वितरण मापदण्ड-२०८० 01/04/2024 - 15:35 PDF icon 8 छात्रवृत्ति २०८० 234.pdf
भरतपुर महानगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ 01/04/2024 - 11:55 PDF icon 9 करारममा प्राविधक कर्मचारी व्यवस्थापन.pdf
भरतपुर महानगरपालिका घर जग्गा बहालकर सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० 12/18/2023 - 14:40 PDF icon 5 घरजग्गा बहाल कर सम्बन्धी कार्यबिधि २०८० Setting (1).pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० 12/18/2023 - 14:37 PDF icon ब्यवसाय कर.pdf
सम्पत्ति तथा भूमी कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० 12/18/2023 - 14:30 PDF icon सम्पत्ति तथा भूमी कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ईडिट.pdf
पशु सेवा कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०८० ( प्रथम संशोधन, २०८०) 12/17/2023 - 11:50 PDF icon 3 पशुसेवा कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यबिधि (शंसोधन २०८०) 3.pdf
छात्रावास ( होस्टेल) सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८० 12/17/2023 - 11:39 PDF icon 6 छात्रावास (होस्टेल) सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८० (2) 2.pdf
प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र स्तरीकरण मापदण्ड, २०८० 12/11/2023 - 12:58 PDF icon 4 प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र वर्गीकरण मापदण्ड (2080) (1).pdf

Pages