FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र, कार्य सञ्चालन कार्यविधि,२०७८ 08/19/2021 - 11:17 PDF icon आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र, कार्य सञ्चालन कार्यविधि,२०७८.pdf
लैङ्गिक हिंसा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ 02/23/2021 - 14:51 PDF icon लैङ्गिक हिंसा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६.pdf
बालमैत्री कार्यान्वयन निर्देशिका २०७६ 02/23/2021 - 14:41 PDF icon बालमैत्री कार्यान्वयन निर्देशिका २०७६.pdf
आवासीय बालगृह सञ्चालन मापदण्ड,२०७६ 02/23/2021 - 13:40 PDF icon आवासीय बालगृह सञ्चालन मापदण्ड,२०७३.pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ 12/22/2020 - 13:05 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकाको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७.pdf
आर्थिक ऐन २०७७ 10/02/2020 - 13:38 PDF icon Aarthik Aain 2077_Corrected.pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७७ 08/09/2020 - 13:49 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकाको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७.pdf
सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ 08/06/2020 - 14:59 PDF icon स्यानिटरी_प्याड_सम्बन्धी_कार्यविधि (1).pdf
भरतपुर महानगरपालिका सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्य व्यवस्था) निर्देशिका ,२०७७ 07/26/2020 - 13:58 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्य व्यवस्था) निर्देशिका ,२०७७.pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको विद्यालय लेखापरीक्षण कार्यविधि, २०७५ 07/17/2020 - 12:34 PDF icon विद्यालय लेखापरीक्षण कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages