FAQs Complain Problems

वडा जनप्रतिनिधि

Photo Name Ward Designation Email Phone
केशव महर्जन वडा १ वडा अध्यक्ष ९८५५०५५२८०
मनोज रानाभाट वडा २ वडा अध्यक्ष ९८५५०५८०५३
विकाश थापा वडा ३ वडा अध्यक्ष ९८५५०६०८८०
अर्पण पोखरेल वडा ४ वडा अध्यक्ष ९८५५०५३१२५
युद्ध प्रसाद श्रेष्ठ वडा ५ वडा अध्यक्ष ९८४५०८१२५४
कृष्ण लाल श्रेष्ठ वडा ६ वडा अध्यक्ष ९८५५०३८८८९
राजेन्द्र मणि काफ्ले वडा ७ वडा अध्यक्ष ९८५५०५७५२८
जीवनाथ कंडेल वडा ८ वडा अध्यक्ष ९८५५०५५५८८
यमलाल कंडेल वडा ९ वडा अध्यक्ष yamlalkandel09@gmail.com ९८५५०१३१४९
परेमश्वर खनाल वडा १० वडा अध्यक्ष ९८५५०५४७४५
कमल बहादुर मल्ल वडा ११ वडा अध्यक्ष ९८५५०५४१९५
लेखराज पन्त वडा १२ वडा अध्यक्ष ९८५५०५६४३८
प्रकाश दवाडी वडा १३ वडा अध्यक्ष Prakashdawadi6@gmail.com ९८५५०१३१५३
राजेन्द्र साँखी वडा १४ वडा अध्यक्ष ९८५५०१३१५४
श्रीकृष्ण देवकोटा वडा १५ वडा अध्यक्ष ९८४५०५३९५३
अमृतराज हमाल वडा १६ वडा अध्यक्ष amhamal2036@gmail.com ९८५५०१३१५६
ललिमान तामाङ वडा १७ वडा अध्यक्ष wardchairman17@gmail.com ९८५५०१३१५७
बाबुराम रानामगर वडा १८ वडा अध्यक्ष ९८५५०५६९७७
प्रकाश तामाङ वडा १९ वडा अध्यक्ष ९८५५०६०९७७
मुक्ति प्रसाद घले वडा २० वडा अध्यक्ष ९८४१८०६७०१
कृष्ण कुमार गुरुङ वडा २१ वडा अध्यक्ष ९८४५८८३१८२
विष्णुराज महतो वडा २२ वडा अध्यक्ष ९८५१०११४६४
दिपक दवाडी वडा २३ वडा अध्यक्ष ९८५५०६३६६७
राम बहादुर गोदार वडा २४ वडा अध्यक्ष ९८५५०६३८४०
छविलाल सापकोटा वडा २५ वडा अध्यक्ष ९८५५०५८५८५
ज्ञान प्रसाद खनाल वडा २६ वडा अध्यक्ष ९८५५०१३१६६
राम बहादुर भण्डारी वडा २७ वडा अध्यक्ष ९८४५९४८८०५
डण्डपाणी रिजाल वडा २८ वडा अध्यक्ष ९८५५०५८१७८
सूर्य बहादुर गुरुङ वडा २९ वडा अध्यक्ष ९८६२५५६६३०