FAQs Complain Problems

वार्ड जनप्रतिनिधि

Photo Name Ward Designation Email Phone
जयराम श्रेष्ठ वडा १ वार्ड अध्यक्ष Shresthajayram97@gmail.com ९८५५०१३१४१
पूर्ण बहादुर श्रेष्ठ वडा २ वार्ड अध्यक्ष purnabahadurshrestha234@gmail.com ९८५५०१३१४२
चन्द्रमित्र पण्डित वडा ३ वार्ड अध्यक्ष chandrapandit67@yahoo.com ९८५५०१३१४३
हरि प्रसाद आचार्य वडा ४ वार्ड अध्यक्ष acharyahari.wc@gmail.com ९८५५०१३१४४
पदमपाणी सुवेदी वडा ५ वार्ड अध्यक्ष padampani557@gmail.com ९८५५०१३१४५
हरि बिलास कोइराला वडा ६ वार्ड अध्यक्ष haribilaskoirala7@gmail.com ९८५५०१३१४६
राजेन्द्रमणि काफ्ले वडा ७ वार्ड अध्यक्ष kafle.rajendrawardno7@gmail.com ९८५५०१३१४७
दामोदर न्यौपाने वडा ८ वार्ड अध्यक्ष damodarneupane098@gmail.com ९८५५०१३१४८
यमलाल कंडेल वडा ९ वार्ड अध्यक्ष yamlalkandel09@gmail.com ९८५५०१३१४९
अरुण पीडित भण्डारी वडा १० वार्ड अध्यक्ष arunpidit@gmail.com ९८५५०१३१५१
बाबुराम अधिकारी वडा ११ वार्ड अध्यक्ष baburamadhikari098@gmail.com ९८५५०१३१५०
नरेन्द्र कुमार कनदङ्वा वडा १२ वार्ड अध्यक्ष kandangwanarendrakumar75@gmail.com ९८५५०१३१५२
प्रकाश दवाडी वडा १३ वार्ड अध्यक्ष Prakashdawadi6@gmail.com ९८५५०१३१५३
ओम प्रसाद पोख्रेल वडा १४ वार्ड अध्यक्ष bharatpurward14@gmail.com ९८५५०१३१५४
शम्भु बहादुर भण्डारी वडा १५ वार्ड अध्यक्ष shambhubhandari 123@gmail.com ९८५५०१३१५५
अमृतराज हमाल वडा १६ वार्ड अध्यक्ष amhamal2036@gmail.com ९८५५०१३१५६
ललिमान तामाङ वडा १७ वार्ड अध्यक्ष wardchairman17@gmail.com ९८५५०१३१५७