FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशालामा प्रयोग हुने उपकरण खरिदका लागि दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सार्वजनिक सूचना ।

निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशालामा प्रयोग हुने उपकरण खरिदका लागि दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

सडक बत्ती खरिदका लागि दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना !!