FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

वडा २

 

वडा नं क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.)  परिवार संख्या       महिला  पुरुष  जम्मा जनसख्या
 १.३४ ५२५२  ९७९८    ९७६६    १९५६४

 

 

क्र.स. नाम थर पद सम्पर्क नम्बर-१ सम्पर्क नम्बर-२
१. मनोज रानाभाट अध्यक्ष ९८५५०५८०५३ ९८५५०९२३०२
२. बेल पत्र श्रेष्ठ महिला सदस्य ९८४५०८२२५० -
३. उर्वशी तोलाङ्ग गोतामे द. महिला सदस्य ९८०३९८३३४३ -
४. बलराम सिटौला सदस्य ९८५५०५६५६१ -
५. पशु राम पौडेल सदस्य ९८४५१९८९४८ -
Nepali
Population: 
19564
Ward Contact Number: 
9855058053
Bharatpur_Ward 2_Map
Weight: 
-19