FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

वडा ५

वडा नं.     क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.)    परिवार संख्या    महिला      पुरुष      जम्मा जनसख्या   
५. ९.९१ ३४३५ ७०९७ ६६१३ १३७१०

 

 

क्र.स. नाम थर पद सम्पर्क नम्बर-१  सम्पर्क नम्बर-२ 
१. युद्ध प्रसाद श्रेष्ठ  अध्यक्ष ९८४५०८१२५४ ९८५५०९२३०५
२. शारदा नेपाली परियार  महिला सदस्य ९८४५२१९३८६ -
३. मुना तामाङ्ग लामा  द. महिला सदस्य  ९८४५०८१४१९ -
४. विशाल बाबु तिमल्सेना  सदस्य ९८४५०२४३०० -
५. चन्द्र मणी भसुाल सदस्य ९८६६०७८४०५ -
Nepali
Population: 
१३७१०
Ward Contact Number: 
9855060372
Bharatpur_Ward 5_Map
Weight: 
0