FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
घ वर्गकाे निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ 12/26/2018 - 14:32 PDF icon घ वर्गकाे निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
गैर सरकारी संघ संस्थाको परियोजना स्वीकृति, संचालन र समन्वय समबन्धी निर्देशिका, २०७४ 10/23/2018 - 12:34 PDF icon गै स स परियोजना संचालन निर्देशिका.pdf
बिद्यालय छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधी 10/11/2018 - 16:50 PDF icon विद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि 075 05 08.pdf
भरतपुर महानगरपालिका शिक्षा एेन 10/11/2018 - 16:43 PDF icon शिक्षा ऐन भरतपुर २०७५.pdf
सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०६५ 08/19/2015 - 12:08 PDF icon social_Protection_guideline.pdf
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि २०६७ 08/19/2015 - 12:03 PDF icon public_hearing.pdf
सामाजिक परीक्षण कर्यविधि २०६७ 08/19/2015 - 11:58 PDF icon social_audit.pdf
जिल्ला विकास अनुदान सञ्चालन कार्यविधि 07/13/2015 - 12:31 PDF icon GESI integration in Block Grant Guideline 2067.pdf

Pages