FAQs Complain Problems

Search

Search results

 1. भरतपुर महानगरपालिका आधारभूत शिक्षा (कक्षा ८) परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धीत कार्यविधि, २०७६ (प्रथम संशोधन २०७८)

  आधारभूत शिक्षा परीक्षा ...

  ictv - 05/08/2022 - 12:52

 2. भरतपुर महानगरपालिकाको भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७९

  ... भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभूत निर्माण मापदण्ड ...

  ictv - 02/15/2023 - 11:51

 3. बस्ती बिकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन २०७२ सम्बन्धि छलफल कार्यक्रम

  ... भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन २०७२ ...

  ictv - 09/03/2015 - 16:06

 4. आधारभूत तह उत्रीर्ण परीक्षा २०७५ को ग्रेडस्तर वृद्धि परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

  English Supporting Documents:  grade 8 result.pdf

  ictv - 04/30/2019 - 21:19

 5. बस्ती बिकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन २०७२ सम्बन्धि छलफल कार्यक्रम

  English

  ictv - 09/03/2015 - 15:51

 6. आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा २०७५ को नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

  English Supporting Documents:  IMG_20190410_0003.pdf

  ictv - 04/10/2019 - 15:34

 7. शैक्षिक सत्र २०७९ को आधारभूत शिक्षा (कक्षा ८) परीक्षामा सम्मिलित भई तोकिएको न्युनतम ग्रेड सहित कक्षा ९ मा अध्ययन योग्य विद्यार्थीहरु

  English Supporting Documents:  BLE 2079 Result.pdf

  ictv - 04/16/2023 - 16:40

 8. आधारभूत तह (कक्षा ८) को नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

  English Supporting Documents:  class 8.pdf

  ictv - 04/28/2020 - 13:35

 9. शैक्षिक सत्र २०७८ काे आधारभूत शिक्षा ‌कक्षा ८ परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशनकाे सूचना

  English Supporting Documents:  Class 8 All.pdf

  ictv - 05/10/2022 - 07:11

 10. आधारभूत तह उत्रीर्ण परीक्षा २०७५ को ग्रेडस्तर वृद्धि (पूरक) परीक्षा सम्बन्धी विद्यालयहरुलाई परिपत्र

  English

  ictv - 04/11/2019 - 15:59