भरतपुर महानगरपालिकाको समृद्धीको आधार कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, आवास र पुर्वाधार ! के तपांई सहमत हुनुहुन्छ ?

सहमत छु
86% (37 votes)
सहमत छैन
14% (6 votes)
Total votes: 43