FAQs Complain Problems

Biometric Verification अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा। (वडा कार्यालय सबै)