FAQs Complain Problems

१८ वर्ष उमेर पुगेकाहरूको लागि कोभिड-१९ रोग विरूद्धको खोप लगाउने दिन थप गरिएको सम्बन्धी सूचना।