FAQs Complain Problems

विदेश जाने भिषा लागेकाहरुको लागि कोभिड १९ बिरुद्धको Janssen/Astrazeneca खोप प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।