FAQs Complain Problems

भरतपुर महानगरपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ (प्रथम संशोधन ऐन,२०८०)