कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि निशेधाज्ञा निरन्तरता सम्बन्धमा