FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

भरतपुर महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासान महाशाखाले महानगरको शिक्षा क्षेत्र योजना र आगामी आ.व २०७९/८० को कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धमा शिक्षाविद् , प्रधानाध्यपक, शिक्षक लगायत सरोकारवालासँग छलफल एंव राय सुझाव प्रदान गर्ने कार्य सम्पन्न भयो ।