विदेशबाट फिर्ता हुनेहरुको सहजिकरण गर्ने सम्बन्धमा (वडा कार्यालयहरु सबै) ।