FAQs Complain Problems

क्यूआर कोड को लागि जनस्वास्थ्य प्रवद्धन शाखा सम्पर्क न: ०५६-५९४२४१

सडक बत्ति सम्बन्धी गुनासोको लागी यस  तलको लिङ्कमा Click गरी  गुनासो टिपाउनु होस् ।

लिङ्क=https://forms.gle/ppuarQkhdahvPeAm8

भरतपुर महानगरपालिका भित्र जडान भएका Smart Street light सम्बन्धी कुनै गुनासो भएमा यस फोन नं 9801231815 (Narayan Kandel) मा सम्पर्क गर्नुहोल ।