तपाईंलाई यो वेबसाईट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
48% (100 votes)
ठीकै
30% (64 votes)
नराम्रो
22% (46 votes)
Total votes: 210