तपाईंलाई यो वेबसाईट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
46% (150 votes)
ठीकै
30% (100 votes)
नराम्रो
24% (79 votes)
Total votes: 329