तपाईंलाई यो वेबसाईट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
50% (81 votes)
ठीकै
31% (50 votes)
नराम्रो
19% (31 votes)
Total votes: 162