महत्वपूर्ण फोन. नं. हरु

भ.उ.प.मा.संग सम्बन्धीत सस्थाहरुको फोन. नं.

वडा कार्यलयको फोन. नं

भरतपुर उप-महानगरपालिका बारुल यन्त्र ५२१०८३ वडा कार्यलय १  ५२५८२९
नगर प्रहरी ९८४५०६६५४९ वडा कार्यलय २ ५२०३०५
कार्यालय प्रमुख ५२०१६७, ९८५५०५८०६६ वडा कार्यलय ३ ५७१९९०
प्रशाशन शाखा ५२१४६७, ५३००६२ वडा कार्यलय ४ ५७१४२७
योजना तथा शहरी विकास शाखा ५२१०८० वडा कार्यलय ५ ५०३०८१
सूचना शाखा ५२५७७१ वडा कार्यलय ६ ५४००३४०
वाताबरण शाखा ५२०६९१ वडा कार्यलय ७ ४१८०६९
आर्थिक प्रशासन शाखा ५२२९४६ वडा कार्यलय ८ ४१५०१२
नेपाल पत्रकार महासंघ,चितवन ०५६-५३२६५० वडा कार्यलय ९ ५२१६५५
जिल्ला विकास समिति,चितवन ०५६-५२०१४७ वडा कार्यलय १० ५२१८४५
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,चितवन ०५६-५२०१०५ वडा कार्यलय ११ ५२६३८८
वडा प्रहरी कार्यालय,नारायणगढ ०५६-५७११४६ वडा कार्यलय १२ ५२६२८२
इलाका प्रहरी कार्यालय,खैरहनी ०५६-५८२०९९ वडा कार्यलय १३ ९८४५२०२४००
इलाका प्रहरी कार्यालय,गैंडाकोट ०५६-५०११९९ वडा कार्यलय १४ ९८५५०६०९९१
इलाका प्रहरी कार्यालय,टाँडी ०५६-५६०१९९ वडा कार्यलय १५ ५९१०३०
इलाका प्रहरी कार्यालय,मुगलिङ ०५६-५४०००३ वडा कार्यलय १६ ५०२०२३
जिल्ला प्रहरी कार्यालय,चितवन ०५६-५२०१५५ वडा कार्यलय १७ ९२००५
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय,चितवन ०५६-५२४१९९ वडा कार्यलय १८ ९२६०६
कृषि विकास बैंक;वीरेन्द्रनगर ०५६-५८२२४ ०५६-५८२२२४

वडा कार्यलय १९


वडा कार्यालय २०


वडा कार्यालय २१


वडा कार्यालय २२


वडा कार्यालय २३


वडा कार्यालय २४


वडा कार्यालय २५


वडा कार्यलय २६


वडा कार्यालय २७


वडा कार्यलय २८


वडा कार्यलय २९

९१००७


०९१३१४


५९१९५१


४०१०३२


९८५५०६५५०५


९८४५०५३८०७


९८४५२१०८५९


०५६४१६२२२


९८४५०५२६६७


९८४५०५००८८


९८४५०५०६८५

सशस्त्र प्रहरी बल;कुरिनटार ०५६-५४०११० एम्बुलेन्सहरुको फोन. नं.
सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बल;भरतपुर ०५६-५३०५४४ एम्बुलेन्स (तामाङ समाज,भरतपुर) ९८४५५८४८५२
सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प;चनौली ०५६-५८१३७७ एम्बुलेन्स (देवीप्रसाद स्मृति,भरतपुर) ९८४५०५०५०७
सशस्त्र प्रहरी गढीमाईगण,भण्डारा ०५६-५५०१९९ एम्बुलेन्स (ऋद्धिजंग राज्यलक्ष्मी ट्रष्ट,भरतपुर) ०५६-६२१०१६
अस्पतालहरुको फोन नं. एम्बुलेन्स (नारी एकता,भरतपुर) ९८४५०६६१४३
रत्ननगर अस्पताल प्रा.लि.;रत्ननगर ०५६-५६०३४१ एम्बुलेन्स (NPI-नारायणी सामुदायिक अस्पताल) ०५६-५२५५१७
नेशनल सिटी हस्पिटल;नारायणगढ ०५६-५७०५४० एम्बुलेन्स (चितवन ओम अस्पताल) ०५६-५२७६७३;९८४५०५०५००
आशा अस्पताल प्रा.लि.;भरतपुर ०५६-५२५३५५ एम्बुलेन्स (चितवन अस्पताल) ०५६-५२७५७२;०५६-५२७१०१
भरतपुर अस्पताल;भरतपुर ०५६-५२०१११ एम्बुलेन्स (क्यान्सर अस्पताल) ०५६-५२४५०१;९८४५०४३३५०
भरतपुर आँखा अस्पताल;भरतपुर ०५६-५२०३३३ एम्बुलेन्स (आशा अस्पताल) ०५६-५२५५५५५६
शान्ति अस्पताल प्रा.लि.;भरतपुर ०५६-५२५५७८ एम्बुलेन्स (सीएमएस मेडिकल कलेज) ०५६-५२८८०९
सप्तगण्डकी अस्पताल प्रा.लि.;भरतपुर ०५६-५२८३४६ एम्बुलेन्स (VDRC गैंडाकोट) ०५६-५०११००;९८४५०२४४६५
भरतपुर सामुदायिक अस्पताल;भरतपुर ०५६-५२३२०० एम्बुलेन्स (रेडक्रस माडी,गर्दी) ०५६-६२०३५३
एनपीआई-नारायणी सामुदायिक अस्पताल;भरतपुर ०५६-५२५५१४;०५६-५२५५१५ एम्बुलेन्स (रेडक्रस मंगलपुर) ९८५५०५५८४८;९८५५०५५४७७
सिएमएस भरतपुर मेडिकल कलेज;भरतपुर ०५६-५२५०१२;०५६-५२५०१३ एम्बुलेन्स ( रेडक्रस फूलबारी) ९८४५११२२८४
चितवन मेडिकल कलेज;भरतपुर ०५६-५३२६३३ एम्बुलेन्स (रेडक्रस शारदानगर ) ९८४५०५६६३७
चितवन ओम अस्पताल प्रा.लि.;भरतपुर ०५६-५२१०६६ एम्बुलेन्स रेडक्रस चनौली ९८४५०५६९३९
चितवन अस्पताल प्रा.लि.;भरतपुर ०५६-५२७१०१ एम्बुलेन्स (रेडक्रस पार्वतीपुर) ९८४५०५०५४५
ब्यबसायीहरुको फोन नं. एम्बुलेन्स (रेडक्रस दिव्यनगर) ९८५५०५८४७४
नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्च;चितवन ०५६-५७१६४९ एम्बुलेन्स (रेडक्रस भण्डारा) ०५६-५५०१३३;९८४५०७०१३
नेपाल दाना उद्योग संघ;चितवन ०५६-५३१५६० एम्बुलेन्स (रेडक्रस शक्तिखोर) ०५६-६२०४४५
चितवन उद्योग संघ ०५६-५२२०५२ एम्बुलेन्स (रेडक्रस खोलेसिमल) ०५६-५६११३३;९८४५०५६०३३
रत्नननगर उद्योग वाणिज्य संघ ०५६-५६०४४८ एम्बुलेन्स (रेडक्रस पिठुवा) ०५६-५६१२७४
उद्योग वाणिज्य संघ-चितवन ०५६-५२०१०८ एम्बुलेन्स (रेडक्रस खैरहनी) ०५६-५८२७२८;९८५५०५९०५८
बैकहरुको फोन नं. एम्बुलेन्स (मातृभूमी;पर्सा) ९८४५०५१३८६
नारायणी नेशनल फाइनान्स;नारायणगढ ०५६-५७०३१३ एम्बुलेन्स,कुमरोज ०५६-५८२६८५
ग्लोवल आइएमई बैंक;नारायणगढ ०५६-५७११३५ एम्बुलेन्स (जनक प्रतिष्ठान,पर्सा) ०५६-५८२१९५
माछापुच्छ्रे बैंक;नारायणगढ  ०५६-५७१२७१ एम्बुलेन्स (रेडक्रस बछौली) ०५६-५८०१११
एभरेष्ट बैंक;नारायणगढ ०५६-५२१४६५ एम्बुलेन्स (रेडक्रस गीतानगर) ९७४५०६७६४६
एसबीआई बैंक;नारायणगढ ०५६-५७०९३९ एम्बुलेन्स (गुणराज स्मृति,रत्ननगर) ०५६-५६०२०१
कुमारी बैंक;नारायणगढ ०५६-५७२०९१ एम्बुलेन्स (हो.व्य.संघ,रत्ननगर) ०५६-५६१२००
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक;नारायणगढ ०५६-५७१९२१ एम्बुलेन्स (रत्ननगर अस्पताल) ०५६-५६०३४१;९८४५५६४२२२
नविल बैंक;नारायणगढ ०५६-५२३०३३ एम्बुलेन्स (क्षयरोग निवारण संस्था;नारायणगढ) ९७४५०६७४००
लक्ष्मी बैंक;नारायणगढ ०५६-५७१७२६ एम्बुलेन्स (रेडक्रस चितवन) ०५६-५२०१३३
सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंक;रत्ननगर ०५६-५६२७८० रेडियोहरुको फोन नं.
सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंक;नारायणगढ ०५६-५७२०४१;०५६-५७१४४१ रेडियो नारायणी,भरतपुर ०५६-६२१६९८
नेपाल क्रेडिड एण्ड कमर्श बैंक;नारायणगढ ०५६-५७१८३६;०५६-५७१८३७ रेडियो माडी,माडी ०५६-६९३६१६
बैंक अफ काठमाडौं;नारायणगढ शाखा ०५६-५२३०७८;०५६-५२३४३ नयाँ राज्य दैनिक ९८४५५१७१९९
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक;पर्साढाप ०५६-६९५७३ रेडियो दाउन्ने,बर्दघाट ०७८-५८०८७२
हिमालयन बैंक;रत्ननगर ०५६-५६०७५० रेडियो परासी,नवलपरासी ०७८-५२१०४५
हिमालयन बैंक;नारायणगढ ०५६-५७२०९७ रेडियो मध्यविन्दु एफएम,कावासोती ०७८-५४०६१४
लुम्बिनी बैंक;नारायणगढ ०५६-५२४९३१ विजय सामुदायिक एफएम,गैंडाकोट ०५६-५०१४०५
कृषि विकास बैंक;पर्सा ०५६-५८३१७७ रेडियो त्रिवेणी,भरतपुर ०५६-५३३१४१
कृषि विकास बैंक;रत्ननगर ०५६-५६०९०४ सिनर्जी एफएम,भरतपुर ०५६-५२६९१६/०५६-५२६९१७
कृषि विकास बैंक;भरतपुर ०५६-५२०११२;०५६-५२१६१२ कालिका एफएम,भरतपुर ०५६-५२७१५८/०५६-५२७१५८
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक;नारायणगढ ०५६-५७१२३३;०५६-५७२२०६ हाम्रो एफएम,भरतपुर ०५६-५३२९९७/०५६-५३२९९८
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक;भरतपुर ०५६-५२५३०७०;५६-५२१९०० सामुदायिक रेडियो ध्रुवतारा,भरतपुर ०५६-५३३१६६,०५६-५२३१४९
नेपाल बैंक लिमिटेड;पर्सा ०५६-५८३१९५ रेडियो चितवन,रत्ननगर ०५६-५६२५६६
नेपाल बैंक लिमिटेड;रत्ननगर ०५६-५६०२१० रेडियो देवघाट ०५६-५२३६४५
नेपाल बैंक लिमिटेड,नारायणगढ ०५६-५२२२०५;०५६-५२०१७० रेडियो अर्पण,रत्ननगर ०५६-५६३३३०
पत्रपत्रिकाको फोन नं. टेलिभिजनको फोन नं.
चेत प्रयास साप्ताहिक ०५६-५७१३८७ बेसो च्यानल,क्षेत्रपुर ०५६-५२२३४९
चितवन पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक ०५६ - ५७१४९२ , ०५६ - ५७११२०    
सगरमाथा नेपाल साप्ताहिक ०५६-५८२१८१ क्रिस्टल टेलिभिजन,भरतपुर ०५६-५२४३६४
चितवन दर्पण साप्ताहिक ९८५५०६२१९६ अभियान टेलिभिजन,भरतपुर ०५६-५२५१८४
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक,चितवन ०५६-५२४५९८    
कान्तिपुर दैनिक,चितवन ०५६-५३१३००    
चितवन खबर अर्ध साप्ताहिक ०५६-५२६१४०    
उज्यालो एक्सप्रेस साप्ताहिक ०५६-५२४३७७    
चुरे सन्देश साप्ताहिक ०५६-५३२३४५;०५६-५२७९२३    
लोकतन्त्र सन्देश दैनिक ०५६-५२६५५४    
पारदर्शी दैनिक ०५६-५७१२८०    
कायाकैरन दैनिक समाचारपत्र ०५६-५३३१६६,०५६-५२३१४९