FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Act, law and directives

Post date Document
भरतपुर महानगरपालिका खानेपानी मुहान संरक्षण तथा दर्ता सम्बन्धित कार्यविधि, २०७८ 03/14/2022 - 15:57 PDF icon खानेपानी मुहान संरक्षण तथा दर्ता सम्बन्धित कार्यविधि, २०७८ _20220314_0001.pdf
कर्मचारी इन्धन सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ 02/25/2022 - 14:15 PDF icon कर्मचारी इन्धन सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ _20220225_0001.pdf
आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र, कार्य संचालन कार्यविधि, २०७८ 02/25/2022 - 12:37 PDF icon आपतकालीन कार्य संचालन कार्यविधि,२०७८ _20220225_0001.pdf
भरतपुर महानगरपालिका विद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ (प्रथम संशोधन, २०७८) 02/25/2022 - 11:57 PDF icon विद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ _20220225_0001.pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको नक्सापास सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ (पहिलो संशोधन,२०७८) 02/25/2022 - 11:42 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकाको नक्सापास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ _20220225_0001.pdf
सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी नियमावली, २०७६ 02/25/2022 - 11:20 PDF icon सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी नियमावली, २०७६ _20220225_0001.pdf
दीर्घकालीन सेवा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुका लागि सम्मानजनक विदाई गर्ने कार्यविधि,२०७८ 02/25/2022 - 10:50 PDF icon दीर्घकालीन सेवा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुका लागि कार्यविधि, २०७८.pdf
भरतपुर महानगरपालिका सहकारी (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७५ 02/25/2022 - 10:44 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका सहकारी (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७५.pdf
भरतपुर महानगर जेष्ठ पत्रकार निवृत्तिभरण कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ 02/24/2022 - 16:52 PDF icon भरतपुर महानगर जेष्ठ पत्रकार निवृत्तिभरण कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७८.pdf
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६ 02/23/2022 - 16:57 PDF icon सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६.pdf

Pages