FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
भरतपुर महानगरपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कार्यविधि,२०७८ 09/12/2021 - 13:27 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कार्यविधि,२०७८.pdf
भरतपुर महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन, २०७७ 09/12/2021 - 13:08 PDF icon जनस्वास्थ्य ऐन, २०७७.pdf
भरतपुर महानगरपालिका सुत्केरी हुने महिलाका लागि नि:शुल्क एम्बुलेन्स/यातायात खर्च प्रदान गर्ने कार्यविधि,२०७६ 09/12/2021 - 13:06 PDF icon सुत्केरी हुने महिलालाई निशुल्क यातायात खर्च कार्यविधि २०७६.pdf
मध्यम (ग वर्ग )अपाङ्गता भएका व्यत्तिहरुका लागि नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड,२०७७ 09/12/2021 - 13:04 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यत्तिहरुका लागि निशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड,२०७७.pdf
विपन्न सदस्यको दिगो जिविकोपार्जनका लागि व्यवसाय स्थापनार्थ बीउपूँजी अनुदान मापदण्ड,२०७७ 09/12/2021 - 13:01 PDF icon दिगो जिविकोपार्जनका लागि व्यवसाय स्थापनार्थ बीउपूँजी अनुदान मापदण्ड,२०७७.pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको अम्ब्रेला स्ट्रिट आन्तरीक आय संकलन कार्यविधि,२०७७ 09/12/2021 - 13:00 PDF icon अम्ब्रेला स्ट्रिट आन्तरीक आय संकलन कार्यविधि,२०७७.pdf
सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने कार्यविधि,२०७६ 09/12/2021 - 12:56 PDF icon सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने कार्यविधि,२०७६.pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको सहकारी ऐन,२०७५ (पहिलो संशोधन) 09/12/2021 - 12:50 PDF icon सहकारी ऐन,२०७५ (पहिलो संशोधन).pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको सहकारी संस्था सञ्चालन,अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड,२०७५ (संशोधन थप) 09/12/2021 - 12:46 PDF icon सहकारी संस्था सञ्चालन,अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड,२०७५ (संशोधन थप).pdf
Water Transport Operation Procedure on Narayani River of Bharatpur Municipal Corporation, 2077 08/20/2021 - 14:25 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकाको नारायणी नदीमा जल यातायात सञ्चालन कार्यविधि,२०७७.pdf

Pages