FAQs Complain Problems

जिल्ला बिपत व्यवस्थापनको आकस्मिक वैठकमा नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारीज्यूहरु लगायत कर्मचारीहरु ।