विदेशबाट फर्केका बासिन्दाहरुको विवरण तत्काल प्रतिवेदन गर्ने सम्बन्धमा ।