तपाईलाई यो वेब साइट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
68% (133 votes)
नराम्रो
32% (63 votes)
Total votes: 196