तपाईलाई यो वेब साइट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
69% (110 votes)
नराम्रो
31% (50 votes)
Total votes: 160