तपाईलाई यो वेब साइट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
67% (156 votes)
नराम्रो
33% (77 votes)
Total votes: 233