तपाईलाई यो वेब साइट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
67% (141 votes)
नराम्रो
33% (68 votes)
Total votes: 209