Error message

Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).

फोहर मैला व्यस्थापन तथा सेवा शुल्क संकलन सम्बन्धि वोलपत्र आव्हानको सूचना

गोरखापत्र पत्र  राष्टिय दैनिकमा प्रकाशित मिति २०७३/०३/१३ 

Supporting Documents: