मिति २०७५ भाद्र २५ गतेको भरतपुर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय