|| भरतपुर महानगरपालिकामा नयाँ ग्रेडर उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न ||