भतरपुर महानगरपालिकाको बजार व्यवस्थापन र एकिकृत शहरी पुर्वाधार विकास सम्वन्धि प्रेश विज्ञप्ती