फागु पर्वको अवसर पारेर चौविसकोठी एरिया सरसफाइ कार्यक्रम