Error message

  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).
  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).
  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).

नगर प्रमुख, उप-प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूहरुको उपस्थितिमा जिल्ला बिपत व्यवस्थापनको आकस्मिक वैठकमा नगरप्रमुख निर्देशन दिनुहुदै ।