Error message

Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_settings_initialize() (line 747 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

नगर प्रमुख, उप-प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूहरुको उपस्थितिमा जिल्ला बिपत व्यवस्थापनको आकस्मिक वैठकमा नगरप्रमुख निर्देशन दिनुहुदै ।