Error message

  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3478 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3478 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3478 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3478 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3478 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3478 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in views_theme_functions() (line 2221 of /var/www/html/sites/all/modules/views/views.module).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3478 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).

नगर प्रमुख, उप-प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूहरुको उपस्थितिमा जिल्ला बिपत व्यवस्थापनको आकस्मिक वैठकमा नगरप्रमुख निर्देशन दिनुहुदै ।