Important Phone Numbers

भ.उ.प.मा.संग सम्बन्धीत सस्थाहरुको फोन. नं. वडा कार्यलयको फोन. नं.
भरतपुर उप-महानगरपालिका बारुल यन्त्र ५२१०८३ वडा कार्यलय १  ५२५८२९
नगर प्रहरी ९८४५०६६५४९ वडा कार्यलय २ ५२०३०५
कार्यालय प्रमुख ५२०१६७, ९८५५०५८०६६ वडा कार्यलय ३ ५२०७१०
प्रशाशन शाखा ५२१४६७, ५३००६२ वडा कार्यलय ४ ५७१९९०
योजना तथा शहरी विकास शाखा ५२१०८० वडा कार्यलय ५ ५७१४२७
सूचना शाखा ५२५७७१ वडा कार्यलय ६ ५२५८७९
वाताबरण शाखा ५२०६९१ वडा कार्यलय ७ ५२५७६९
आर्थिक प्रशासन शाखा ५२२९४६ वडा कार्यलय ८ ४१५०१२
नेपाल पत्रकार महासंघ,चितवन ०५६-५३२६५० वडा कार्यलय ९ ५२१६५५
जिल्ला विकास समिति,चितवन ०५६-५२०१४७ वडा कार्यलय १० ५२१८४५
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,चितवन ०५६-५२०१०५ वडा कार्यलय ११ ५२६३८८
वडा प्रहरी कार्यालय,नारायणगढ ०५६-५७११४६ वडा कार्यलय १२ ५२६२८२
इलाका प्रहरी कार्यालय,खैरहनी ०५६-५८२०९९ वडा कार्यलय १३ ५२१०८१
इलाका प्रहरी कार्यालय,गैंडाकोट ०५६-५०११९९ वडा कार्यलय १४ ५२०८०९
इलाका प्रहरी कार्यालय,टाँडी ०५६-५६०१९९ वडा कार्यलय १५,१६,१७,१८ ५९११२३
इलाका प्रहरी कार्यालय,मुगलिङ ०५६-५४०००३ वडा कार्यलय १९ ५९१०३०
जिल्ला प्रहरी कार्यालय,चितवन ०५६-५२०१५५ वडा कार्यलय २०,२१,२२ ४००३४०
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय,चितवन ०५६-५२४१९९ वडा कार्यलय २३,२४,२५ ९८४५०७०२७७
कृषि विकास बैंक;वीरेन्द्रनगर ०५६-५८२२४ ०५६-५८२२२४ वडा कार्यलय २६,२७,२८,२९ ४०१०३२
सशस्त्र प्रहरी बल;कुरिनटार ०५६-५४०११० एम्बुलेन्सहरुको फोन. नं.
सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बल;भरतपुर ०५६-५३०५४४ एम्बुलेन्स (तामाङ समाज,भरतपुर) ९८४५५८४८५२
सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प;चनौली ०५६-५८१३७७ एम्बुलेन्स (देवीप्रसाद स्मृति,भरतपुर) ९८४५०५०५०७
सशस्त्र प्रहरी गढीमाईगण,भण्डारा ०५६-५५०१९९ एम्बुलेन्स (ऋद्धिजंग राज्यलक्ष्मी ट्रष्ट,भरतपुर) ०५६-६२१०१६
अस्पतालहरुको फोन नं. एम्बुलेन्स (नारी एकता,भरतपुर) ९८४५०६६१४३
रत्ननगर अस्पताल प्रा.लि.;रत्ननगर ०५६-५६०३४१ एम्बुलेन्स (NPI-नारायणी सामुदायिक अस्पताल) ०५६-५२५५१७
नेशनल सिटी हस्पिटल;नारायणगढ ०५६-५७०५४० एम्बुलेन्स (चितवन ओम अस्पताल) ०५६-५२७६७३;९८४५०५०५००
आशा अस्पताल प्रा.लि.;भरतपुर ०५६-५२५३५५ एम्बुलेन्स (चितवन अस्पताल) ०५६-५२७५७२;०५६-५२७१०१
भरतपुर अस्पताल;भरतपुर ०५६-५२०१११ एम्बुलेन्स (क्यान्सर अस्पताल) ०५६-५२४५०१;९८४५०४३३५०
भरतपुर आँखा अस्पताल;भरतपुर ०५६-५२०३३३ एम्बुलेन्स (आशा अस्पताल) ०५६-५२५५५५५६
शान्ति अस्पताल प्रा.लि.;भरतपुर ०५६-५२५५७८ एम्बुलेन्स (सीएमएस मेडिकल कलेज) ०५६-५२८८०९
सप्तगण्डकी अस्पताल प्रा.लि.;भरतपुर ०५६-५२८३४६ एम्बुलेन्स (VDRC गैंडाकोट) ०५६-५०११००;९८४५०२४४६५
भरतपुर सामुदायिक अस्पताल;भरतपुर ०५६-५२३२०० एम्बुलेन्स (रेडक्रस माडी,गर्दी) ०५६-६२०३५३
एनपीआई-नारायणी सामुदायिक अस्पताल;भरतपुर ०५६-५२५५१४;०५६-५२५५१५ एम्बुलेन्स (रेडक्रस मंगलपुर) ९८५५०५५८४८;९८५५०५५४७७
सिएमएस भरतपुर मेडिकल कलेज;भरतपुर ०५६-५२५०१२;०५६-५२५०१३ एम्बुलेन्स ( रेडक्रस फूलबारी) ९८४५११२२८४
चितवन मेडिकल कलेज;भरतपुर ०५६-५३२६३३ एम्बुलेन्स (रेडक्रस शारदानगर ) ९८४५०५६६३७
चितवन ओम अस्पताल प्रा.लि.;भरतपुर ०५६-५२१०६६ एम्बुलेन्स रेडक्रस चनौली ९८४५०५६९३९
चितवन अस्पताल प्रा.लि.;भरतपुर ०५६-५२७१०१ एम्बुलेन्स (रेडक्रस पार्वतीपुर) ९८४५०५०५४५
ब्यबसायीहरुको फोन नं. एम्बुलेन्स (रेडक्रस दिव्यनगर) ९८५५०५८४७४
नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्च;चितवन ०५६-५७१६४९ एम्बुलेन्स (रेडक्रस भण्डारा) ०५६-५५०१३३;९८४५०७०१३
नेपाल दाना उद्योग संघ;चितवन ०५६-५३१५६० एम्बुलेन्स (रेडक्रस शक्तिखोर) ०५६-६२०४४५
चितवन उद्योग संघ ०५६-५२२०५२ एम्बुलेन्स (रेडक्रस खोलेसिमल) ०५६-५६११३३;९८४५०५६०३३
रत्नननगर उद्योग वाणिज्य संघ ०५६-५६०४४८ एम्बुलेन्स (रेडक्रस पिठुवा) ०५६-५६१२७४
उद्योग वाणिज्य संघ-चितवन ०५६-५२०१०८ एम्बुलेन्स (रेडक्रस खैरहनी) ०५६-५८२७२८;९८५५०५९०५८
बैकहरुको फोन नं. एम्बुलेन्स (मातृभूमी;पर्सा) ९८४५०५१३८६
नारायणी नेशनल फाइनान्स;नारायणगढ ०५६-५७०३१३ एम्बुलेन्स,कुमरोज ०५६-५८२६८५
ग्लोवल आइएमई बैंक;नारायणगढ ०५६-५७११३५ एम्बुलेन्स (जनक प्रतिष्ठान,पर्सा) ०५६-५८२१९५
माछापुच्छ्रे बैंक;नारायणगढ  ०५६-५७१२७१ एम्बुलेन्स (रेडक्रस बछौली) ०५६-५८०१११
एभरेष्ट बैंक;नारायणगढ ०५६-५२१४६५ एम्बुलेन्स (रेडक्रस गीतानगर) ९७४५०६७६४६
एसबीआई बैंक;नारायणगढ ०५६-५७०९३९ एम्बुलेन्स (गुणराज स्मृति,रत्ननगर) ०५६-५६०२०१
कुमारी बैंक;नारायणगढ ०५६-५७२०९१ एम्बुलेन्स (हो.व्य.संघ,रत्ननगर) ०५६-५६१२००
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक;नारायणगढ ०५६-५७१९२१ एम्बुलेन्स (रत्ननगर अस्पताल) ०५६-५६०३४१;९८४५५६४२२२
नविल बैंक;नारायणगढ ०५६-५२३०३३ एम्बुलेन्स (क्षयरोग निवारण संस्था;नारायणगढ) ९७४५०६७४००
लक्ष्मी बैंक;नारायणगढ ०५६-५७१७२६ एम्बुलेन्स (रेडक्रस चितवन) ०५६-५२०१३३
सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंक;रत्ननगर ०५६-५६२७८० रेडियोहरुको फोन नं.
सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंक;नारायणगढ ०५६-५७२०४१;०५६-५७१४४१ रेडियो नारायणी,भरतपुर ०५६-६२१६९८
नेपाल क्रेडिड एण्ड कमर्श बैंक;नारायणगढ ०५६-५७१८३६;०५६-५७१८३७ रेडियो माडी,माडी ०५६-६९३६१६
बैंक अफ काठमाडौं;नारायणगढ शाखा ०५६-५२३०७८;०५६-५२३४३ नयाँ राज्य दैनिक ९८४५५१७१९९
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक;पर्साढाप ०५६-६९५७३ रेडियो दाउन्ने,बर्दघाट ०७८-५८०८७२
हिमालयन बैंक;रत्ननगर ०५६-५६०७५० रेडियो परासी,नवलपरासी ०७८-५२१०४५
हिमालयन बैंक;नारायणगढ ०५६-५७२०९७ रेडियो मध्यविन्दु एफएम,कावासोती ०७८-५४०६१४
लुम्बिनी बैंक;नारायणगढ ०५६-५२४९३१ विजय सामुदायिक एफएम,गैंडाकोट ०५६-५०१४०५
कृषि विकास बैंक;पर्सा ०५६-५८३१७७ रेडियो त्रिवेणी,भरतपुर ०५६-५३३१४१
कृषि विकास बैंक;रत्ननगर ०५६-५६०९०४ सिनर्जी एफएम,भरतपुर ०५६-५२६९१६/०५६-५२६९१७
कृषि विकास बैंक;भरतपुर ०५६-५२०११२;०५६-५२१६१२ कालिका एफएम,भरतपुर ०५६-५२७१५८/०५६-५२७१५८
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक;नारायणगढ ०५६-५७१२३३;०५६-५७२२०६ हाम्रो एफएम,भरतपुर ०५६-५३२९९७/०५६-५३२९९८
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक;भरतपुर ०५६-५२५३०७०;५६-५२१९०० सामुदायिक रेडियो ध्रुवतारा,भरतपुर ०५६-५३३१६६,०५६-५२३१४९
नेपाल बैंक लिमिटेड;पर्सा ०५६-५८३१९५ रेडियो चितवन,रत्ननगर ०५६-५६२५६६
नेपाल बैंक लिमिटेड;रत्ननगर ०५६-५६०२१० रेडियो देवघाट ०५६-५२३६४५
नेपाल बैंक लिमिटेड,नारायणगढ ०५६-५२२२०५;०५६-५२०१७० रेडियो अर्पण,रत्ननगर ०५६-५६३३३०
पत्रपत्रिकाको फोन नं. टेलिभिजनको फोन नं.
चेत प्रयास साप्ताहिक ०५६-५७१३८७ बेसो च्यानल,क्षेत्रपुर ०५६-५२२३४९
सगरमाथा नेपाल साप्ताहिक ०५६-५८२१८१ क्रिस्टल टेलिभिजन,भरतपुर ०५६-५२४३६४
चितवन दर्पण साप्ताहिक ९८५५०६२१९६ अभियान टेलिभिजन,भरतपुर ०५६-५२५१८४
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक,चितवन ०५६-५२४५९८    
कान्तिपुर दैनिक,चितवन ०५६-५३१३००    
चितवन खबर अर्ध साप्ताहिक ०५६-५२६१४०    
उज्यालो एक्सप्रेस साप्ताहिक ०५६-५२४३७७    
चुरे सन्देश साप्ताहिक ०५६-५३२३४५;०५६-५२७९२३    
लोकतन्त्र सन्देश दैनिक ०५६-५२६५५४    
पारदर्शी दैनिक ०५६-५७१२८०    
कायाकैरन दैनिक समाचारपत्र ०५६-५३३१६६,०५६-५२३१४९